مهدی سلمان زاده
Nov. 13, 2018

دومین دوره مسابقات چالش هوش مصنوعی دانشگاه اصفهان

انجمن علمی ACM و مرکز بازی سازی دانشگاه اصفهان، دومین دوره مسابقات چالشی هوش مصنوعی دانشگاه اصفهان را برگزار می‌نمایند.

تاریخ برگزاری مرحله‌ی غیرحضوری (انتخابی): 18 آبان تا 8 آذر

تاریخ برگزاری مرحله‌ی حضوری: 15 آذر

جوایز:

تیم اول 3 میلیون تومان

تیم دوم دو میلیون تومان

تیم سوم یک میلیون تومان

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به acm.ui.ac.ir/uiai2018 مراجعه کنید.

مهدی سلمانزاده
Dec. 11, 2017

سومین دوره مسابقات کشوری برنامه نویسی دانش آموزی دانشگاه اصفهان

سومین دوره مسابقه برنامه نویسی دانش آموزی دانشگاه اصفهان، در تاریخ 30 آذر 96 در سایت مرکزی دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.

مسابقه در قالب تیم های یک یا دو نفره است. هزینه ی ثبت نام هر تیم 20هزار تومان می باشد.

این دوره در سطح کشوری برگزار خواهد. برای شرکت کنندگان پسر و دختر از شهر های دیگر، خوابگاه دانشگاه اصفهان برای روز های چهارشنبه و پنجشنبه، رزرو شده است. هزینه ی اقامت هر شب در خوابگاه 10هزار تومان و بر عهده ی شرکت کنندگان است.

مهدی سلمانزاده
Nov. 26, 2017

مسابقه انتخابی برای رجینال غرب آسیا

پس از برگزاری مسابقات هفتگی از ابتدای ترم جاری ( ترم پاییز 96)، سه مرحله مسابقه انتخابی، جهت انتخاب دو تیم سهمیه ی دانشگاه برای شرکت در مسابقه ی رجینال غرب آسیا برگزار شد....

  page 1 of 1.